ΔΥΑΔΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ („BINARY OPTIONS”):

Τα binary options είναι ένα από τα πιο δημοφιλή οικονομικά εργαλεία και μεθόδους για την κατάθεση χρημάτων, διαδίκτυο. Έγκειται στον καθορισμό της κατεύθυνσης των τιμών, ένα συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, για παράδειγμα, οι τιμές συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Σε πρώτη φάση αυτό γίνεται με τελικές αγορά περιουσιακών στοιχείων, που ο επενδυτής επενδύει τα κεφάλαιά τους, από αυτά τα κέρδη ή απώλειας ανάλογα με τις αλλαγές στην αξία των περιουσιακών στοιχείων. Σε μια κατάσταση, όταν ένας επιχειρηματίας αποφασίζει να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία στη χρηματοπιστωτική αγορά, όταν το κόστος αυξήθηκε, παρουσιάζεται η υλοποίηση του κέρδους. Σε περίπτωση που ο επενδυτής πουλάει ένα εργαλείο στην αγορά, όταν η τιμή έπεσε, παρουσιάζεται η υλοποίηση της απώλειας.

Καθορισμός δυαδικές επιλογές

Η έννοια της „δυαδική” σημαίνει ” αποτελείται από δύο μέρη. Ας υποθέσουμε, ότι σε περίπτωση l’oms κερδίσουν, δυαδικό φτιάξει, η έννοια αυτή παίρνει τη μορφή βάσεων ανάπτυξης (Call) ή μείωση (Put) το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο.

Για να προβλεφθεί κατά πόσον η αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου θα αυξηθεί ή θα μειωθεί σε πρώτη φάση, θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο των περιουσιακών στοιχείων. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, συνάλλαγμα, μετοχές, εμπορεύματα, δείκτες. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι η επιλογή εργαλείων σε ένα ζεύγος νομισμάτων EUR και USD, όπου στη συνέχεια ο επενδυτής υποδηλώνει ανωτερότητα ένα από τα νομίσματα (για παράδειγμα, δηλώνει ότι μέσα σε λίγες ώρες νόμισμα το ΕΥΡΏ θα αυξηθεί δραματικά και να φτάσει την υψηλότερη τιμή από ό, τι νόμισμα USD), και si η τυποποίηση είναι σωστή, παίρνουμε το κόστος ποσό, καθώς ακόμη και το ποσό της κατάθεσης.

ΜΕΣΊΤΗ ΔΥΑΔΙΚΌ ΕΠΙΛΟΓΈΣ:

Μεσίτη δυαδικό επιλογές l’oms παίρνει τη μορφή του διαμεσολαβητή του επενδυτή στο χρηματιστήριο. Το έργο είναι δραστηριότητες l’oms αποσκοπούν στην λογαριασμού μου ως εκπρόσωπος του αγοραστή και του πωλητή του δικαιώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις ληφθείσες αποφάσεις, μόνο και είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των εντολών του επενδυτή.

Μεσίτης μπορεί επίσης να χρηματιστηριακές εταιρείες, που ασχολούνται με την χρηματιστηριακή δραστηριότητα, η οποία είναι στην αγορά και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε χρηματιστήριο αξιών. Επίσης, σε αυτή την περίπτωση η χρέωση για τη συναλλαγή.

Μεσίτη για να επιλέξετε;

Οι άνθρωποι άπειροι άνθρωποι l’oms αρχίζουν την περιπέτεια με το εμπόριο δυαδικές επιλογές, συχνά έχουν δυσκολία στην επιλογή του κατάλληλου μεσίτη. Για το σκοπό αυτό, εξετάστε λεπτομερώς η επόμενη κατάταξη των κορυφαίων χρηματιστηριακές πλατφόρμες, που είναι το πιο συνιστώμενη και είναι οι μεγαλύτερες διεθνείς χρηματιστηριακές πλατφόρμες. Κάθε μεσίτης μας προσφέρει μια λεπτομερή επισκόπηση και περιγραφή, όπου ένας έμπορος (επενδυτής) αποκτά πρόσβαση σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτό το μεσίτης.

BrokerAdditional informationMin DepositPayoutUS TradersReviewOpen Account

ΕΠΙΛΟΓΉ „L’APPEL”:

Επιλογή „Call” είναι μια μορφή επένδυσης σε δυαδική επιλογές. Με αυτή την επιλογή, ο έμπορος δείχνει ότι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη στιγμή εκπνοής δικαιωμάτων θα αυξηθεί και θα είναι υψηλότερη από την αρχική τιμή. Επιλογή „Call” είναι συχνή σε χρηματιστηριακές πλατφόρμες, όπως επίσης η Επιλογή „Haut„- επάνω.

Η ΕΠΙΛΟΓΉ „PUT”:

Επιλογή „Put„είναι μια μορφή επένδυσης σε δυαδική επιλογές. Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, ο επενδυτής αναμένει ότι η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου σε κάποιο σημείο λήξης του δικαιώματος προαίρεσης θα μειωθεί, δηλαδή η τιμή θα είναι χαμηλότερη από την αρχική τιμή κατά τη στιγμή της αγοράς του δικαιώματος. Η επιλογή „Put” βρίσκεται συχνά σε χρηματιστηριακές πλατφόρμες, επίσης, ως Επιλογή, „Down„- προς τα κάτω.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΚΑΤΆΘΕΣΗ:

Ελάχιστη κατάθεση καθορίζει το ελάχιστο ποσό κατάθεσης στο λογαριασμό de l’oms άνοιξε στην χρηματιστηριακή πλατφόρμα. Οι περισσότεροι μεσίτες δέχονται ότι η ελάχιστη κατάθεση είναι de 100$, αλλά επίσης μεσίτης προσφέρει ελάχιστη κατάθεση των de 10$. Ο επενδυτής, έχοντας ένα τέτοιο, ποσό λογαριασμό σας, μπορεί να ξεκινήσετε την πρόβλεψη των συναλλαγών.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ:

Για μια ελάχιστη συναλλαγή λαμβάνεται το ποσό που ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του επιλεγμένου πώλησης ανά πάσα στιγμή. Οι περισσότεροι μεσίτες, το ελάχιστο ποσό της συναλλαγής δεν υπερβαίνει τα 25$, έτσι, οι άνθρωποι οι αρχάριοι έχουν τη δυνατότητα να επενδύσεις ένα μικρό χρηματικό ποσό.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ στοιχεία:

Περιουσιακά στοιχεία-αυτό δεν είναι τίποτα, όπως αναφέρονται παραπάνω, το εργαλείο, τα βασικά. Επιχειρηματίας l’oms επιθυμεί να ξεκινήσει επενδύσεις δυαδικές επιλογές θα πρέπει να κάνει την επιλογή της συγκεκριμένης περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορεί να λάβει τη μορφή:

νόμισμα (συνάλλαγμα, για παράδειγμα, EUR / USD)
προσφορές
τα αγαθά
δείκτες

Οι μεγαλύτερες διεθνείς μεσίτες, έχουν στην πλατφόρμα, ακόμη και πάνω από 150 διαφορετικά περιουσιακά στοιχεία. Στην ιστοσελίδα, εκτός από μια λεπτομερή λίστα των περιουσιακών στοιχείων, παρουσιάζεται επίσης το χρονικό διάστημα, οποίο μπορεί να είναι το εμπόριο πληροφοριών εργαλείο, το βασικό, καθώς και άλλες πρόσθετες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε επενδύσεις.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ „ONE TOUCH”:

Η λειτουργία „One Touch” ανήκει στην ομάδα των ειδών δυαδικές επιλογές είναι πιο πιθανό κέρδος από τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής. Ο επενδυτής, choisissant de την επιλογή „One Touch CALL” συνεπάγεται ότι η τιμή του επιλεγμένου εργαλείου περιουσιακού στοιχείου φτάσει ανάπτυξης σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή λήξης του δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή θα είναι υψηλότερο από τη στιγμή της αγοράς του δικαιώματος. Ο επενδυτής, ο αγοραστής την επιλογή „One Touch ” PUT” υποδηλώνει το αντίθετο, δηλαδή, πιστεύει ότι η τιμή του επιλεγμένου εργαλείου βασικό zniży σε συγκεκριμένο χρόνο λήξης του δικαιώματος προαίρεσης, δηλαδή θα είναι χαμηλότερη από ό, τι, αρχικό στάδιο.

Η ΕΠΙΛΟΓΉ „UP/DOWN”:

Η επιλογή „Up/Down” είναι ένα από τα πιο δημοφιλή είδη των δυαδικών επιλογές αρχάριους. Μπορεί να λάβει τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης , το”Call” (Επάνω), ο επενδυτής, ο αγοραστής στοιχεία εργαλείο βάσης, προϋποθέτει ότι θα συμβεί το ύψος του, δηλαδή η τιμή του θα είναι υψηλότερη από ό, τι, αρχικό στάδιο. Εάν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή PUT („Κάτω”), συνεπάγεται μείωση της τιμής του επιλεγμένου του περιουσιακού στοιχείου, τότε αυτό σημαίνει ότι θα είναι χαμηλότερο από ό, τι, αρχικό στάδιο.

Η ΕΠΙΛΟΓΉ „60 SECONDS”, δηλαδή 60 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ:

Η επιλογή „60 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ” είναι μία από τις επιλογές, καθώς και τις μορφές επιλογές στρατηγικής. Αυτό επιλέγουν όσοι είναι έμπειροι, καθώς αυτό μπορεί να σχετίζεται με υψηλό κίνδυνο για τις συναλλαγές, αλλά την ίδια στιγμή βελτιώνει την ανάπτυξη τα μεγαλύτερα κέρδη. Αυτή η λειτουργία είναι , όπως υποδηλώνει το όνομά του, έχει πάνω από imposé ώρα λήξης, που είναι 60 δευτερόλεπτα ( το λεγόμενο επιλογή βραχυπρόθεσμη).

Share
WARNING AGAINST RISK: Investing on Forex market, in CFD contracts and binary options is very risky and entails a risk of losing money due to a financial leverage. This is why it is important that you make a conscious decision about investing. The information on this website and widely available documents are for reference only and do not include your personal conditions, financial situation and needs. Before you decide to invest on Forex market, it is advisable to read the agreement with a broker. Please read carefully the agreement with a client and take independent advice before you decide if investing in such products suits you. All information available on this website must be perceived as a general market information and must not be deemed an investment advice. OSTRZEŻENIE PRZED RYZYKIEM: Inwestowanie na rynku Forex, kontraktów CFD oraz Opcji binarnych jest bardzo ryzykowne i wiąże się z ryzykiem straty ze względu na użycie dźwigni finansowej podczas inwestowania. Dlatego decyzję o inwestowaniu należy podjąć z pełną świadomością ryzyka. Informacje zawarte na tej stronie i dokumenty dostępne publicznie mają ogólną naturę i nie uwzględniają Twoich warunków osobistych, sytuacji finansowej ani potrzeb. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu na rynku Forex zalecamy przeczytanie umowy z wybranym brokerem. Należy dokładnie zapoznać się z Umową z klientem oraz uzyskać niezależną poradę przed podjęciem decyzji, czy inwestowanie w takie produkty jest właściwe dla Ciebie. Wszystkie informacje zawarte na stronie dostarczane są w charakterze ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej.