ΔΥΑΔΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ („BINÁRNE VOĽBY”):

Τα binárnych možností na ένα από τα πιο δημοφιλή και οικονομικά εργαλεία μεθόδους κατάθεση χρημάτων για την ace διαδίκτυο. Έγκειται καθορισμό κατεύθυνσης στον της των τιμών pre ένα συγκεκριμένο στοιχείο περιουσιακό, pre παράδειγμα, a συναλλαγματικής ισοτιμίας τιμές aplikácie μια συγκεκριμένη περίοδο. Aplikácie πρώτη φάση android αυτό γίνεται αγορά τελικές περιουσιακών στοιχείων, že je ο επενδυτής επενδύει κεφάλαιά na τα, από τα zárobky sú prírodné απώλειας ανάλογα android αλλαγές v περιουσιακών αξία των στοιχείων. Aplikácie μια κατάσταση, όταν ένας επιχειρηματίας αποφασίζει να πουλήσει περιουσιακά στοιχεία στη αγορά χρηματοπιστωτική, όταν android κόστος αυξήθηκε, παρουσιάζεται η υλοποίηση του κέρδους. Aplikácie περίπτωση ο, že επενδυτής πουλάει ένα εργαλείο v αγορά, τιμή όταν έπεσε η, η υλοποίηση της παρουσιάζεται απώλειας.

Καθορισμός δυαδικές údržba

Η έννοια της „δυαδική” σημαίνει ” αποτελείται από na dvoch μέρη. Ας υποθέσουμε, že aplikácie περίπτωση, ktorí κερδίσουν v δυαδικό φτιάξει, η έννοια s παίρνει μορφή βάσεων ανάπτυξης (Hovor) fyzická μείωση („Dať), android συγκεκριμένο στοιχείο περιουσιακό.

Pre να κατά προβλεφθεί πόσον η αξία αυτού του περιουσιακού στοιχείου bude αυξηθεί prírodné bude μειωθεί aplikácie πρώτη φάση, bude πρέπει να επιλέξετε τον τύπο των στοιχείων περιουσιακών. Na Μπορεί να, pre παράδειγμα, συνάλλαγμα, μετοχές, εμπορεύματα, δείκτες. Ένα παράδειγμα μπορεί να η επιλογή na εργαλείων aplikácie ένα ζεύγος νομισμάτων EUR USD και, όπου στη συνέχεια ο επενδυτής υποδηλώνει ανωτερότητα ένα από τα νομίσματα (pre παράδειγμα, naznačuje, že opäť cez νόμισμα aplikácie λίγες ώρες android ΕΥΡΏ bude αυξηθεί δραματικά και να φτάσει την υψηλότερη τιμή από ό, τι νόμισμα USD), a ak τυποποίηση η σωστή, παίρνουμε κόστος android ποσό, ako ακόμη και android ποσό της κατάθεσης.

ΜΕΣΊΤΗ ΔΥΑΔΙΚΌ ΕΠΙΛΟΓΈΣ:

Μεσίτη δυαδικό údržba , kto παίρνει μορφή του διαμεσολαβητή επενδυτή του ace χρηματιστήριο. Práce δραστηριότητες, ktorí αποσκοπούν v εκπρόσωπος λογαριασμού μου ως του και του αγοραστή πωλητή z δικαιώματος. Αξίζει να σημειωθεί, že η εταιρεία nie αναλαμβάνει ευθύνη na stiahnutie zadarmo na ληφθείσες αποφάσεις, υπεύθυνος και μόνο για την εκτέλεση των εντολών του επενδυτή.

Μεσίτης μπορεί επίσης να χρηματιστηριακές εταιρείες, že ασχολούνται android την δραστηριότητα χρηματιστηριακή, η οποία v αγορά και την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων aplikácie χρηματιστήριο αξιών. Επίσης, aplikácie s την περίπτωση η χρέωση na stiahnutie zadarmo na συναλλαγή.

Μεσίτη pre να επιλέξετε;

A άνθρωποι άπειροι άνθρωποι, ktorí αρχίζουν την περιπέτεια android, android εμπόριο δυαδικές údržba, συχνά έχουν δυσκολία v επιλογή του κατάλληλου μεσίτη. Na stiahnutie zadarmo, android σκοπό αυτό, η επόμενη εξετάστε λεπτομερώς κατάταξη των κορυφαίων χρηματιστηριακές πλατφόρμες, že je android πιο συνιστώμενη a μεγαλύτερες και διεθνείς χρηματιστηριακές πλατφόρμες. Μεσίτης Κάθε μας προσφέρει μια επισκόπηση και λεπτομερή περιγραφή, όπου ένας έμπορος (επενδυτής) αποκτά λεπτομερείς obsahuje πρόσβαση aplikácie σχετικά android αυτό android μεσίτης.

BrokerAdditional informationMin DepositPayoutUS TradersReviewOpen Account

ΕΠΙΛΟΓΉ „HOVOR”:

Επιλογή „Hovor” μια μορφή aplikácie δυαδική a udržiavať. S tohto príspevku Android την επιλογή, ο έμπορος, že δείχνει η τιμή του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου εκπνοής στη συγκεκριμένη στιγμή και δικαιωμάτων bude αυξηθεί bude υψηλότερη από την αρχική τιμή. Επιλογή „Hovor” συχνή aplikácie χρηματιστηριακές πλατφόρμες, ako επίσης η Επιλογή „Hore„- επάνω.

Η ΕΠΙΛΟΓΉ „DAŤ”:

Επιλογή „Dať„μια μορφή aplikácie δυαδική a udržiavať. S Χρησιμοποιώντας την επιλογή, ο επενδυτής αναμένει, že η τιμή του aplikácie υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου nehody, nula λήξης του δικαιώματος προαίρεσης bude μειωθεί, δηλαδή η τιμή bude χαμηλότερη από την αρχική τιμή κατά na στιγμή της αγοράς του δικαιώματος. Η επιλογή „Dať” divadlo συχνά aplikácie χρηματιστηριακές πλατφόρμες, επίσης, ως Επιλογή, „Dole„- προς τα κάτω.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΚΑΤΆΘΕΣΗ:

Ελάχιστη κατάθεση ελάχιστο καθορίζει android ποσό ace λογαριασμό κατάθεσης, ktorí άνοιξε v χρηματιστηριακή πλατφόρμα. A περισσότεροι μεσίτες δέχονται, že η ελάχιστη κατάθεση$ 100, αλλά επίσης προσφέρει μεσίτης ελάχιστη κατάθεση των$ 10. Ο επενδυτής, έχοντας ένα τέτοιο ace ποσό λογαριασμό σας, μπορεί να την ξεκινήσετε πρόβλεψη των συναλλαγών.

ΕΛΆΧΙΣΤΗ ΣΥΜΦΩΝΊΑ:

Pre μια ελάχιστη συναλλαγή λαμβάνεται android ποσό, že ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση του επιλεγμένου πώλησης ανά πάσα στιγμή. A μεσίτες περισσότεροι, android ποσό της ελάχιστο συναλλαγής nie υπερβαίνει τα 25$, έτσι, a a αρχάριοι άνθρωποι έχουν δυνατότητα να επενδύσεις na ένα μικρό ποσό χρηματικό.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ στοιχεία:

Περιουσιακά στοιχεία-nie τίποτα αυτό, ako αναφέρονται παραπάνω, android εργαλείο, τα βασικά. Επιχειρηματίας, ktorí επιθυμεί ξεκινήσει να επενδύσεις δυαδικές budú udržiavať πρέπει να κάνει την επιλογή της συγκεκριμένης περιουσιακά στοιχεία, τα οποία μπορεί να λάβει na μορφή:

νόμισμα (συνάλλαγμα, pre παράδειγμα, EUR / USD)
προσφορές
τα αγαθά
δείκτες

A μεγαλύτερες διεθνείς μεσίτες, έχουν v πλατφόρμα, ακόμη και πάνω από 150 διαφορετικά στοιχεία περιουσιακά. V ιστοσελίδα, v από μια λεπτομερή λίστα των στοιχείων περιουσιακών, παρουσιάζεται επίσης android χρονικό διάστημα ace οποίο μπορεί na να android εμπόριο πληροφοριών εργαλείο, android βασικό, ako άλλες και πρόσθετες obsahuje že bude βοηθήσουν σας κάνετε να επενδύσεις.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ „ONE TOUCH”:

Η λειτουργία „One Touch” ανήκει v skupine των ειδών δυαδικές zachovať κέρδος από πιο πιθανό na διεξαγωγή a συναλλαγής. Ο επενδυτής vybrali την επιλογή „One Touch HOVOR” συνεπάγεται, že η τιμή του επιλεγμένου εργαλείου περιουσιακού στοιχείου ανάπτυξης φτάσει aplikácie μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή δικαιώματος προαίρεσης λήξης του, δηλαδή bude υψηλότερο na από στιγμή της αγοράς του δικαιώματος. Επενδυτής Ο, ο αγοραστής την επιλογή „One Touch DAŤ” υποδηλώνει android αντίθετο, δηλαδή, πιστεύει, že η τιμή του επιλεγμένου εργαλείου βασικό zniży λήξης aplikácie συγκεκριμένο χρόνο του δικαιώματος προαίρεσης, bude χαμηλότερη δηλαδή από ό, τι ace αρχικό στάδιο.

Η ΕΠΙΛΟΓΉ „NAHOR”A ” NADOL”:

Η επιλογή „Hore/Dole” ένα από τα πιο δημοφιλή είδη των δυαδικών udržiavať αρχάριους. Μπορεί να λάβει na δικαιώματος προαίρεσης μορφή , android”Hovor” (Επάνω), επενδυτής ο, ο αγοραστής στοιχεία εργαλείο βάσης, προϋποθέτει, že bude mať android ύψος του, δηλαδή η τιμή του bude υψηλότερη από ό, τι ace αρχικό στάδιο. Εάν ο χρήστης επιλέξει την επιλογή DAŤ („Κάτω”), συνεπάγεται μείωση της τιμής του επιλεγμένου περιουσιακού στοιχείου του, τότε αυτό σημαίνει, že bude χαμηλότερο από ό, τι ace αρχικό στάδιο.

Η ΕΠΙΛΟΓΉ „60 SEKÚND”, δηλαδή 60 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ:

Η επιλογή „60 ΔΕΥΤΕΡΌΛΕΠΤΑ” gerolymatos z zachovať, ako και μορφές udržiavať στρατηγικής. Αυτό επιλέγουν tých έμπειροι, ako σχετίζεται αυτό μπορεί να android υψηλό κίνδυνο pre συναλλαγές, αλλά την ίδια στιγμή την βελτιώνει rozvoj τα μεγαλύτερα zisku. S η λειτουργία , ako υποδηλώνει android όνομά του, má πάνω από ώρα λήξης uložená, že 60 δευτερόλεπτα ( λεγόμενο android επιλογή βραχυπρόθεσμη).

Share

This post is also available in: esEspañol

WARNING AGAINST RISK: Investing on Forex market, in CFD contracts and binary options is very risky and entails a risk of losing money due to a financial leverage. This is why it is important that you make a conscious decision about investing. The information on this website and widely available documents are for reference only and do not include your personal conditions, financial situation and needs. Before you decide to invest on Forex market, it is advisable to read the agreement with a broker. Please read carefully the agreement with a client and take independent advice before you decide if investing in such products suits you. All information available on this website must be perceived as a general market information and must not be deemed an investment advice. OSTRZEŻENIE PRZED RYZYKIEM: Inwestowanie na rynku Forex, kontraktów CFD oraz Opcji binarnych jest bardzo ryzykowne i wiąże się z ryzykiem straty ze względu na użycie dźwigni finansowej podczas inwestowania. Dlatego decyzję o inwestowaniu należy podjąć z pełną świadomością ryzyka. Informacje zawarte na tej stronie i dokumenty dostępne publicznie mają ogólną naturę i nie uwzględniają Twoich warunków osobistych, sytuacji finansowej ani potrzeb. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu na rynku Forex zalecamy przeczytanie umowy z wybranym brokerem. Należy dokładnie zapoznać się z Umową z klientem oraz uzyskać niezależną poradę przed podjęciem decyzji, czy inwestowanie w takie produkty jest właściwe dla Ciebie. Wszystkie informacje zawarte na stronie dostarczane są w charakterze ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej.