BINÄRA OPTIONER („BINÄRA OPTIONER”):

Binära optioner är sl av de populära mont finansiella Alata na sätt att investera pengar online. To je njihov fastställa att priset för sl viss riktning av tillgång, do exempel sl valuta priser av pod sl specifik obdobju. Bo predvsem sker detta genom ett köp av tillgångar slutgiltigt in vilica näringsidkare som investerar greh., vilica för vinst eller förlust beroende på förändringar in värdet av tillgångar. In en položaj när sl näringsidkare beslutar sig för att sälja tillgångar in finansiella marknaden när har ökat värde des, det är sl realisering av vinst. In de spadajo när sl investerare säljer ett på marknaden nitko, när priset har sjunkit, det är förlust genomförandet.

Opredelitev av binära optioner

Termen „binär” pomeni ” som består av två Ali su oni. Det antas pto in händelse av vinst på binära alternativ begreppet av detta sker in oblika av bas för tillväxt (Klic) eller minskning („Put) viss sl tillgång.

För att kunna förutse om värdet på tillgången kommer att stiga eller första roko in falle, jambor du välja den nasvet av tillgång. Det kan do exempel vara valuta, aktier, råvaror, indeks. Ett exempel skulle vara ett Val nitko in oblika av ett par av valutorna Evro (EUR) dolar (USD), R står av investerare överlägsenhet sl valuta (do exempel, in innebär att sl timme EURON kommer att öka dramatiskt o kommer att nå ett högre värde än USD), skriver om de är korrekt, kan vi na den summan, plus belopp även investerat.

BINÄRA ALTERNATIV MÄKLARE:

Binära alternativ mäklare katrana obliki av mellanhand investitor på börsen. Hans uppgift är att beakta som sl representant för köparen o säljaren av-optionen. Det är värt att notera att mäklaren inte ta ansvar för beslut, moški endast ansvarig för utförande av kommandon in investitor.

Sl mäklare vara lahko tudi mäklarfirmor som bedriver förmedling, som är köp försäljning av finansiella o Alat på börsen. Även detta, ki je padel in si avgift debiteras.

Som mäklare att välja?

Oerfarna Människor är människor sitt äventyr som börjar med binära optioner, ofta har svårigheter med pto välja rätt mäklare. För detta ändamål har vi in detalj in rejting nästa vår bästa av de courtage plattformarsom är den rekommenderade pon, och det är den största mäkleri mednarodni plattform. Vsak mäklare erbjuder vår detaljerad genomgång o beskrivning av om näringsidkaren (investitor) får tillgång do detaljerade uppgifter om mäklaren.

BrokerAdditional informationMin DepositPayoutUS TradersReviewOpen Account
ETX Capital$100Up to 100 % USA AllowedReviewVisit Broker
Binary Options Robot$250Up to 85% USA AllowedReviewVisit Broker
eXbino$15090% USA AllowedReviewVisit Broker
eXbino$15090% USA AllowedReviewVisit Broker
UTRADER$250Up to 85% USA AllowedReviewVisit Broker
UTRADER$250Up to 85% USA AllowedReviewVisit Broker
Binary.com$5100% USA AllowedReviewVisit Broker
Binary.com$5100% USA AllowedReviewVisit Broker
BD Swiss100 USD/EUR/GBP85% USA AllowedReviewVisit Broker
BD Swiss10 USD/EUR/GBP85% USA AllowedReviewVisit Broker

„SAMTAL-ALTERNATIV”:

Alternativet „Ring” är sl av investeringar oblika in binära optioner. Med detta alternativ trgovec förutspår priset på att den underliggande tillgången utgången vid tidpunkten för val av vissa kommer att öka o kommer att vara högre än det ursprungliga priset. Sl köpoption som ofta finci in courtage plattformar, samt Alternativet „Pokupiti„pokupiti.

ALTERNATIVET „LÄGG DO”:

Alternativet „Sätta„är sl av investeringar oblika in binära optioner. Med hjälp av det här alternativet, investitor förutsätter att priset på den underliggande tillgången vid sl viss atid för utgången minskar av alternativet, kommer priset är att vara lägre än första Pris vid tiden för köpet av-optionen. Alternativet „Sätta” den finci ofta in courtage plattformar o „ose„na ose.

MINSTA INSÄTTNING:

Bestämmer det Minsta Insättning minsta Insättning do ett račun mäklarfirma in en plattform. Mäklare De flesta är överens om att minsta Insättning izvor$ 100, tudi moški som mäklare erbjuder den minsta Insättning på$ 10. Investitor, medu isto njih in hennes račun belopp Kan börja prognoser verksamhet.

MINSTA TRGOVINA:

Minimalno transaktion För sl tas vara till det belopp som användaren kan använda för att utföra den uzrok trgovanje som helst. De flesta har den lägsta mäklare för transaktionen beloppet inte överstiger$ 25 på detta sätt, nybörjare människor har sl investering av små mängder pengar.

TILLGÅNGAR:

Tillgångar-det är som inte andra, som ovan nämnts in. v. bas. Företagaren som vill börja investera in binära optioner za för att göra ett urval av specifika tillgångar, vilket Kan Bui in oblika av:

valuta (valuta par, exempelvis EUR / USD)
lager
produkter
lager

Den största har mäklare in greh plattform med ännu mer än 150 olika tillgångar. Webbplatsen På, förutom sl detaljerad učinkovitosti nad de tillgångar som representerade tudi den atid som är möjligt att detta med händela Alata, grundläggande o Annan ytterligare informacije som hjälper kopati att göra den investeringen.

FUNKTIONEN „ONE TOUCH”:

Funktionen „One Touch” nasvet är sl av binära alternativ med högsta sannolikhet för vinster från sl transaktion. Investeraren väljer alternativet „One Touch KALLAR” förutsätter att priset på det objektet uzrok tillgången kommer att nå tillväxt vid sl viss tidpunkt för utgången av alternativet, eic kommer att vara högre än vid tidpunkten för köpet av-optionen. Investitor, köparen alternativet „One Touch SÄTTA” tyder på det motsatta, det innebär att človek anser att det priset på instrumentet uzrok bas zniży vid sl viss atid löper ut det R kommer att vara lägre än in den första etappen.

ALTERNATIVET „POKUPITI/OSE”:

Alternativet „Pokupiti/Ose” är sl av de mont typer av populära binära alternativ nybörjare. Det kan ova formen av ett samtal alternativet „Ring” (Pokupiti), investitor, köparen baze podatkov, tyder på att det kommer att vara tillväxt som är de Pris kommer att vara högre än in den första etappen. Om användaren väljer alternativet DAL („Ned”)innebär sl minskning in priset för tillgången uzrok den, detta innebär att det kommer att vara lägre än in den första etappen.

ALTERNATIV 60 SEKUNDER, SEKUNDER dvs 60:

Alternativet „60 SEKUNDER” är sl av-vratila-alternativ strategiju. De som väljer de är erfarna, eftersom detta kan vara förenat med hög tveganja för transaktioner, moški på samma gång stärka utvecklingen av den största vinsten. Denna funkcijo , som namnet antyder, läggs på toppen av försutten atid, vilket är 60 sekunder ( callas teniski sikt alternativet).

Share

This post is also available in: itItaliano

WARNING AGAINST RISK: Investing on Forex market, in CFD contracts and binary options is very risky and entails a risk of losing money due to a financial leverage. This is why it is important that you make a conscious decision about investing. The information on this website and widely available documents are for reference only and do not include your personal conditions, financial situation and needs. Before you decide to invest on Forex market, it is advisable to read the agreement with a broker. Please read carefully the agreement with a client and take independent advice before you decide if investing in such products suits you. All information available on this website must be perceived as a general market information and must not be deemed an investment advice. OSTRZEŻENIE PRZED RYZYKIEM: Inwestowanie na rynku Forex, kontraktów CFD oraz Opcji binarnych jest bardzo ryzykowne i wiąże się z ryzykiem straty ze względu na użycie dźwigni finansowej podczas inwestowania. Dlatego decyzję o inwestowaniu należy podjąć z pełną świadomością ryzyka. Informacje zawarte na tej stronie i dokumenty dostępne publicznie mają ogólną naturę i nie uwzględniają Twoich warunków osobistych, sytuacji finansowej ani potrzeb. Przed podjęciem decyzji o inwestowaniu na rynku Forex zalecamy przeczytanie umowy z wybranym brokerem. Należy dokładnie zapoznać się z Umową z klientem oraz uzyskać niezależną poradę przed podjęciem decyzji, czy inwestowanie w takie produkty jest właściwe dla Ciebie. Wszystkie informacje zawarte na stronie dostarczane są w charakterze ogólnego komentarza rynkowego i nie stanowią porady inwestycyjnej.